Dla kogo terapia online?

Gabinet internetowy stworzyłam z myślą o osobach, które z różnych powodów nie mogą lub nie chcą korzystać z pomocy psychologa w ramach poradni lub stacjonarnego gabinetu.

Pomoc psychologiczna online jest doskonałą alternatywą dla:

  • osób, które z powodu nienormowanego czasu pracy lub częstych wyjazdów służbowych potrzebują mieć możliwość elastycznego umawiania terminów i godzin spotkań z psychologiem;
  • Polaków mieszkających poza granicami kraju, którzy ze względu na barierę językową szukają polskojęzycznego terapeuty lub którym zależy na kontakcie z psychologiem pochodzącym z tego samego kręgu kulturowego, co zapewnia głębszy poziom wzajemnego zrozumienia;
  • mam, ojców oraz opiekunów małych dzieci, którzy z racji obowiązków rodzicielskich i zawodowych nie mogą sobie pozwolić na dłuższe wyjście z domu;
  • osób mieszkających w małych miejscowościach oraz na wsi, gdzie nie ma dostępu do profesjonalnej pomocy psychologicznej, a wyjazd do większej aglomeracji wymaga dużo czasu i pieniędzy;
  • osób niepełnosprawnych lub przewlekle chorych, które ze względu na stan zdrowia lub ograniczenia fizyczne nie mają możliwości swobodnego przemieszczania się.
  • osób nieśmiałych, niepewnych siebie, obawiających się oceny i stygmatyzacji ze strony otoczenia.
  • młodych dorosłych, którzy uznają komunikację przez internet za naturalny sposób porozumiewania się z innymi ludźmi

Gabinet internetowy pozwala na zachowanie anonimowości i bezpiecznych warunków do budowania zaufania, otwartości i większej pewności siebie w relacjach.

Jako psycholog i terapeuta zastrzegam sobie prawo do rozstrzygnięcia na każdym etapie relacji, czy forma pracy online jest odpowiednia dla konkretnej osoby i jej problemu oraz czy nie wymaga kontaktu z psychologiem lub lekarzem pracującym w stacjonarnym gabinecie.