Dyplomy i certyfikaty

Poniżej prezentuję moje osiągnięcia naukowe, dyplom ukończenia studiów magisterskich, studiów uzupełniających oraz podyplomowych, a także certyfikaty z licznych szkoleń oraz konferencji, w których uczestniczyłam.

Dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku Psychologia na Uniwersytecie Wrocławskim:

Magister psychologii

Dyplom ukończenia studiów magisterskich o specjalizacji Muzykoterapia na Akademii Muzycznej we Wrocławiu:

magister muzykoterapii

Zaświadczenie o ukończeniu 4-letniego kursu „Psychoterapia psychodynamiczna”

Zaswiadczenie psychoterapia psychodynamiczna

Certyfikat World Association For Positive Psychoteraphy (WAPP)

Zaswiadczenie psychoterapia pozytywna

Zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu „Podstawy profesjonalnej pomocy psychologicznej’

Zaswiadczenie podstawy pomocy psychologicznej

Pozostałe certyfikaty i zaświadczenia: