Jak wyglądają konsultacje psychologiczne online?

Jeśli chcesz omówić swój problem ze mną podczas konsultacji psychologicznej online powinieneś wiedzieć, co Cię czeka, żeby uniknąć niespodzianek czy rozczarowania.

Pierwszym krokiem jaki musisz wykonać jest wizyta na mojej stronie i wypełnienie formularza kontaktowego, który znajduje się na stronie głównej oraz w zakładce KONTAKT. Formularz dostarcza mi informacji, że chcesz spotkać się w moim wirtualnym gabinecie, podjąć terapię, dowiem się także, co ma być jej przedmiotem i poznam termin spotkania, który Ci odpowiada. W miarę możliwości postaram się dostosować do tego, co proponujesz, jednak nie zawsze będzie to możliwe, ponieważ prowadzę także psychoterapię stacjonarną i mam zobowiązania wobec innych pacjentów. Wówczas zaproponuję Ci kilka alternatywnych terminów możliwie zbliżonych do Twojej sugestii.

Po wypełnieniu przez Ciebie formularza na mnie spoczywa nawiązanie kontaktu i staram się to zrobić najszybciej jak to możliwe, zazwyczaj tego samego dnia lub w dniu następnym. Na samym początku czeka nas zazwyczaj wymiana maili lub krótka telefoniczna rozmowa. Podczas tego wstępnego kontaktu możemy uzgodnić szczegóły kontaktu online, rozwiać Twoje wątpliwości, umówić się na pierwsze spotkanie, ustalić koszt pierwszej sesji, a przede wszystkim możemy zdecydować czy obie strony czują się komfortowo w nowej relacji. Nie narzucam moim pacjentom rozwiązań, wszystkie ustalenia powstają na drodze kompromisu, a ja staram się być dla nich przede wszystkim towarzyszem i pomocą w drodze do psychicznej równowagi i zrozumienia samego siebie.

Podczas pierwszej sesji lub kilku kolejnych spotkań zapoznaję się z Twoim problemem, zbieram informację na temat historii życia, w tym także trudności, z którymi się zgłosiłeś. Ustalamy też czego oczekujesz od naszych spotkań, a ja dam Ci informację zwrotną, czy jestem w stanie na te oczekiwania odpowiedzieć. Jeśli zdecydujesz się na stałą współpracę terapeutyczną ze mną, to ustalimy harmonogram spotkań, częstotliwość sesji, przygotowujemy ogólny plan pracy psychologicznej, ustalamy orientacyjny czas trwania spotkań oraz ich koszt. Jeśli wszystko jest jasne i precyzyjnie określone na początku, to łatwiej uniknąć nieporozumień w przyszłości.

Po fazie wstępnej następują zaplanowane, regularne sesje terapeutyczne, które każdorazowo mają przewidziany określony termin i czas trwania. Zazwyczaj terapia online odbywa się w jak najbardziej dogodnym dla Ciebie terminie, często w weekendy, a także w ciągu dnia lub wieczorami w zależności od poczynionych ustaleń. Zawsze staram się dostosować ich harmonogram i czas trwania do możliwości i potrzeb konkretnego pacjenta. Z doświadczenia wiem, że niezwykle ważne jest, by zaplanowane spotkania odbywały się w terminie. Poza wyjątkowymi sytuacjami jestem przeciwna odwoływaniu spotkań, ponieważ znacząco przedłuża to terapię, sugeruje jej niewielką wagę w natłoku codziennych spraw, a ostatecznie może prowokować sytuacje, kiedy pacjent będzie próbował unikać szczególnie trudnych czy wstydliwych sesji.

Ze względu na specyficzny charakter pomocy psychologicznej online zastrzegam sobie prawo odmowy prowadzenia terapii, przerwania rozpoczątego procesu terapeutycznego, jeśli wymaga tego dobro i bezpieczeństwo pacjenta, oraz skierowania go do stacjonarnego gabinetu psychoterapeutycznego lub lekarskiego. W każdym z tych przypadków otrzymasz informację o powodach mojej decyzji, w zgodzie z zasadami etyki zawodowej oraz jej profesjonalnymi założeniami. Otrzymasz również informację o tym, gdzie możesz uzyskać dalszą, najwłaściwszą dla Ciebie pomoc.

Odmowa prowadzenia sesji online zdarza się rzadko, ale jest możliwa. Dotyczy to przede wszystkim pacjentów ze skłonnościami samobójczymi oraz samookaleczających się, osób psychotycznych, leczonych psychiatrycznie, osób uzależnionych od alkoholu i/lub narkotyków, osób z zaburzeniami odżywiania, u których nasilenie objawów wymaga ścisłej kontroli lekarskiej, czy osób doświadczających przemocy. W takich przypadkach internetowe medium w mojej ocenie nie jest wystarczające, by udzielić skutecznej pomocy. Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie.